Mise pro nevidomé provozuje zvukovou knihovnu a vydává zvukové časopisy pro nevidomé a těžce zrakově handicapované. Zvukové knihy a časopisy jsou klientům zasílány poštou, původně na audiokazetách, nyní na tzv. flashkách. Klientem se může stát každý, kdo kvůli svému zrakovému handicapu nedokáže přečíst tištěný text, tedy nejen přímo nevidomý, ale i ten, komu zrak zeslábl v důsledku vyššího věku nebo nemoci, například šedého zákalu.