23.12.2020

Všem, kteří nás v této složité a neobvyklé době podpořili darem, pomocí nebo i vzpomínkou přejeme pokud možno klidné vánoční svátky prožité s vašimi blízkými.